Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. de Vroome

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. de Vroome "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klachtencommissie
Instantie
Dr. Nassau College
Plaats
Assen
Datum ingang
06-11-2015
Soort bedrijf/instantie
scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Beroep/Geschillencommissie (KNSB
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
geschillencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Tuchtcommissie KNVB Amateurvoetbal district Noord
Datum ingang
17-11-2005
Soort bedrijf/instantie
tuchtcommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
22-03-2002
Datum eind
31-12-2008
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
21-03-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
31-12-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
13-06-1994
Datum eind
31-03-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)