Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Smit

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Smit "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Noordelijke Leergang Insolventierecht 2013-2014
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter College van Beroep voor de examens (COBEX) en de Geschillenadviescommissie
Instantie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-12-2012
Datum eind
01-12-2017
Soort bedrijf/instantie
hogeschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
30-06-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-08-2004
Datum eind
30-09-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-08-2003
Datum eind
31-07-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)