Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.L. Stuiver

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.L. Stuiver "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Mulder van Opsterland
Plaats
Statutair gevestigd Gemeente Opsterland
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
charitatieve stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter tuchtcommissie
Instantie
Groninger-Harense Hockey Club
Plaats
Haren
Datum ingang
29-10-2007
Datum eind
12-06-2015
Soort bedrijf/instantie
sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter adviescommissie ongewenst gedrag
Instantie
Lefier Stad Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
26-06-2006
Datum eind
15-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
31-08-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-10-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)