Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.K. Scholtens

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.K. Scholtens "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat te Emmeloord
Plaats
Emmeloord

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
St. Business Club Flevo Boys
Plaats
Emmeloord
Datum ingang
01-08-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting ter Bevordering van de Geschiedschrijving van de Noordoostpolder
Plaats
Emmeloord
Datum ingang
01-03-2006
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Beheer Tennishal Noordoost polder
Plaats
Emmeloord
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
12-11-2001
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)