Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J. Idzenga

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J. Idzenga "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bewerker tijdschrift Rechtspraak Contractenrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
26-11-2009
Soort bedrijf/instantie
juridische uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Juridisch adviserend en toezichthoudend lid
Instantie
Commissie van Toezicht en Advies bij de Groninger Medische Faculteitsvereniging Panacea
Plaats
Groningen
Datum ingang
11-01-2006
Soort bedrijf/instantie
medische faculteitsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. secretaris
Instantie
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Plaats
Groningen
Datum ingang
14-02-2005
Soort bedrijf/instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege Noord-Nederland
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Gerechtsauditeur/rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
29-02-2012
Functie
Advocaat
Instantie
Dorhout Advocaten
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
28-02-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
29-02-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
29-02-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)