Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.G. Punt

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.G. Punt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Senior civiel juridisch adviseur
Instantie
Functioneel Parket
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
22-07-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de P.K.N. Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijke rechtsprekende instantie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Projecten Kiwanis
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2007
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Beeldende Kunst (Kunstuitleen)
Plaats
Friesland
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Nieuw Romein (Poppodium)
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
auteurswerkzaamheden
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent bij diverse cursussen
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de P.K.N. in Friesland
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
30-04-2014
Soort bedrijf/instantie
kerkelijke rechtsprekende instantie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior civiel juridisch adviseur
Instantie
BOOM
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
22-07-2014

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
11-09-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-03-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
28-07-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)