Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.E. Delicaat

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.E. Delicaat "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Notaris
Instantie
Notariaat Aa en Hunze
Plaats
Gieten
Datum ingang
13-07-1999

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Juridisch Gezelschap voor Drenthe
Plaats
Assen
Datum ingang
01-05-2015
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Open Monumenten Dag
Instantie
Comité Aa en Hunze
Plaats
Gieten
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
organisatiecomité
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Kunst in Zicht (KIZ)
Plaats
Groningen
Datum ingang
12-02-2009
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting verzorging mevrouw Visser-De Vos
Plaats
Gieten
Datum ingang
27-12-2008
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Peergroup
Plaats
Gasselte
Datum ingang
15-11-2004
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting bewind en executele notariaat Aa en Hunze
Plaats
Gieten
Datum ingang
29-09-2004
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Enig bestuurslid
Instantie
Dinckgreve Fonds
Plaats
Assen
Datum ingang
06-09-1999
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Stichting het Drentse Landschap
Plaats
Assen
Datum ingang
15-12-2008
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Gastvrijheid voor Asielzoekers in Nederland
Plaats
Gieten
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
24-05-2013
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)