Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.H. Boekaar

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.H. Boekaar "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Deelnemer juristen-actienetwerk
Instantie
Amnesty International
Plaats
.
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
mensenrechtenorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-03-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)