Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G. Tangenberg

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G. Tangenberg "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
DMHC 'De Graspiepers'
Plaats
Drachten
Datum ingang
20-05-2014
Soort bedrijf/instantie
hockeyvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent/dagvoorzitter
Instantie
AvdR - Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
01-03-2006
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent/dagvoorzitter
Instantie
Studiecentrum Kerckebosch
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
CILC - Center for International Legal Cooperation
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Organisatie die versterking vd internationale rechtsorde wil bevorderen
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
NHC - Nederlands Helsinki Comité
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Organisatie die versterking vd internationale rechtsorde wil bevorderen
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent/dagvoorzitter
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Opleidings- en trainingsinstituut van De Rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting KoHoDra
Plaats
Drachten
Datum ingang
01-10-2013
Datum eind
19-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting, die de velden en het clubhuis van de hockeyvereniging DMHC De Graspiepers te Drachten beheert
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter medezeggenschapsraad
Instantie
O.B.S. De Finneblom
Plaats
Boornbergum
Datum ingang
07-11-2007
Datum eind
31-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
16-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-08-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
21-04-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2004
Datum eind
20-04-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-03-1999
Datum eind
30-04-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
29-03-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-03-1995
Datum eind
29-03-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
24-02-1998
Datum eind
31-12-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
24-02-1998
Datum eind
31-12-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
31-03-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)