Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J.H.L. Makkinga

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J.H.L. Makkinga "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur-eigenaar/zelfstandig belastingadviseur
Instantie
Makkinga WOZ-advies/Advies Lokale Belastingen
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-02-2012
Functie
Docent Belastingrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1991

Nevenbetrekkingen

Functie
Bewerker Vakstudie Nieuws
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
12-06-2012
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bewerker Belastingblad
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur van Wegwijs in de gemeentelijke belastingen
Instantie
SDU Uitgeverij
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Mede-auteur van het Compendium Gemeentelijke belastingen
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 13: Lokale belastingen en milieuheffingen
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Belastingadviseur
Instantie
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-12-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
02-09-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)