Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J. Agema

Rechtbank Noord-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J. Agema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Exodus Noord- en Oost- Nederland
Plaats
Assen
Datum ingang
05-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Vrienden Gezondheidcentrum Warffum
Plaats
Warffum
Datum ingang
23-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Gezondheidscentrum
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Woongroep voor Ouderen 'Warffumburen'
Plaats
Warffum
Datum ingang
13-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Woongroep
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Hanzehogeschool Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool/klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Regionale College voor het Opzicht van de Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Groningen en Drenthe
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter/lid
Instantie
Landelijke klachtencommissie voor het protestants christelijk onderwijs
Plaats
Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie voor cli├źnten
Instantie
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Plaats
Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van beroep voor de eindexamenbesluiten voortgezet onderwijs (VO)
Plaats
Friesland
Datum ingang
01-01-1991
Soort bedrijf/instantie
beroepscommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Exodus Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
05-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
20-12-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
03-07-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
19-12-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-01-1991
Datum eind
07-07-1994
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
06-01-1992
Datum eind
07-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)