Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.H. de Groot

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.H. de Groot "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Rotary
Plaats
Wolvega
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
31-08-2015
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Rotaryclub Wolvega
Plaats
Wolvega
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
30-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
30-05-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Beetsterzwaag
Datum ingang
12-12-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
12-12-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
12-12-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
12-12-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
04-09-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
27-07-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
02-01-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
20-01-1992
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
01-10-1984
Datum eind
03-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)