Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. van den Noort

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. van den Noort "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Raad van Discipline Leeuwarden
Plaats
Groningen/Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
tuchtrechterlijk college
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck Sappemeer
Plaats
Sappemeer
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Dorpsgemeenschap gehandicapten
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
31-08-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
05-12-1995
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)