Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.T. de Kwaasteniet

Rechtbank Noord-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.T. de Kwaasteniet "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
30-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
30-10-2009
Datum eind
31-07-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
30-10-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
29-10-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
01-01-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-12-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
28-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
28-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Meppel
Datum ingang
28-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
22-06-2000
Datum eind
31-12-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
03-05-2000
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
24-06-1992
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
15-08-1991
Datum eind
23-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)