Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.H.M. Dölle

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.H.M. Dölle "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Huurrecht SSR
Soort bedrijf/instantie
stichting studiecentrum rechtspleging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie I
Instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-05-2014
Soort bedrijf/instantie
tuchtcollege
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
23-10-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
08-06-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
23-06-1995
Datum eind
22-10-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
22-06-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
02-04-1993
Datum eind
22-06-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
22-06-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)