Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A. van der Meer

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A. van der Meer "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Spavo Fonds
Plaats
Surhuisterveen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
ANBI
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter (onbezoldigd)
Instantie
De12Landschappen
Plaats
De Bilt (Utrecht)
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
unie van provinciale landschappen (landelijke koepelo
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter (onbezoldigd)
Instantie
Vereniging It Fryske Gea
Plaats
Olterterp
Datum ingang
31-05-2008
Soort bedrijf/instantie
provinciale organisatie voor natuur en landschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris (onbezoldigd)
Instantie
Stichting Munt- en Penningkabinet Surhuisterveen
Plaats
Surhuisterveen
Datum ingang
01-10-1995
Soort bedrijf/instantie
museum
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris (onbezoldigd)
Instantie
Vereniging SPAVO
Plaats
Surhuisterveen
Datum ingang
01-10-1995
Soort bedrijf/instantie
vereniging ten algemene nutte
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
17-05-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
16-05-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
15-05-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
16-05-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
15-05-2005
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
06-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Beetsterzwaag
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
06-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
27-05-1993
Datum eind
05-08-1993
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
13-07-1987
Datum eind
05-08-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
14-03-1986
Datum eind
12-07-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
22-04-1986
Datum eind
12-07-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-02-1982
Datum eind
13-03-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)