Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A. Postma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A. Postma "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
27-11-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair Docent
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Waddenlicht
Plaats
Den Andel
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting die zich richt op stimulering van culturele activiteiten in Noord-Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Promovendus
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
01-09-2013

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)