Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A. Jongsma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A. Jongsma "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid en voorzitter van de Commissie van Toezicht van FPC Van Mesdag
Instantie
FPC Van Mesdag
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
forensisch psychiatrisch centrum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-04-2015
Datum eind
30-09-2015
Functie
senior officier van justitie
Instantie
Functioneel Parket
Datum ingang
01-08-2014
Datum eind
30-09-2015
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Noord-Nederland
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-07-2014
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
29-02-2008
Functie
Plaatsvervangend officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-07-2001
Datum eind
30-06-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
28-11-1996
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)