Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. ing. R.E. Torringa

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. ing. R.E. Torringa "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Groninger Bodem Beweging
Plaats
Loppersum
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Penningmeester
Instantie
Landbouwvereniging Baflo Den Andel
Plaats
Baflo
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Secretaris-penningmeester
Instantie
Stichting Vriesenstein
Plaats
Warffum
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Fonds Jaco
Plaats
Warffum
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Secretaris-penningmeester
Instantie
Stichting Fonds voor de landbouw in de provincie Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
20-08-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)