Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. drs. M.G. Poorthuis MPM

Rechtbank Noord-Nederland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. drs. M.G. Poorthuis MPM"

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
15-07-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Commissarissen
Instantie
GRID (Gezamenlijke Regionale ICT Dienst gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Pekela en Veendam)
Plaats
Wedde
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
overheids-n.v.
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Bestuurscommissie Onderwijsinstelling Plateau voor Openbaar Basisonderwijs
Instantie
Plateau Openbaar Basisonderwijs
Plaats
Assen
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
non-profit onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Ommelander Rekenkamer (gezamenlijke Rekenkamer gemeente Hoogezand-Sappemeer en gemeente Slochteren)
Instantie
Rekenkamer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren
Plaats
Gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
gemeentelijke overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Raad van Toezicht Onderwijsinstelling Esdal voor Voortgezet Openbaar Onderwijs
Instantie
Esdal College
Plaats
Emmen
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
non-profit onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Directeur
Instantie
Gemeente Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
01-08-2013

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)