Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. P. Kingma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. P. Kingma "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
03-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Hooibroeicontroleur
Instantie
Interpolis
Plaats
Mid/Noord Friesland
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
verzekeringsmaatschappij
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
02-06-2015
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
03-06-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)