Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. L. Tamminga

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. L. Tamminga "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
03-07-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Algemeen bestuurslid
Instantie
Wetterskip Fryslân
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2004
Soort bedrijf/instantie
waterschap
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Ruilverkavelingscommissie Doniawerstal
Instantie
Wetterskip en Provincie Fryslân
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2004
Soort bedrijf/instantie
ruilverkavelingscommissie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)