Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. F.G. Hijink

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. F.G. Hijink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Opvoedpoli
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Jeugdzorginstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-11-1997
Datum eind
20-03-2002
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
19-02-1996
Datum eind
31-01-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
18-02-1996
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
11-08-1994
Datum eind
18-02-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)