Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. C.H. de Jonge van Ellemeet

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. C.H. de Jonge van Ellemeet "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
13-12-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Directeur
Instantie
Stichting Migratierecht Nederland
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Amnesty International Nederland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-06-2017
Soort bedrijf/instantie
Mensenrechtenorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Van der Hoevenkliniek
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
TBS kliniek
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid 'De Helling'
Instantie
Groen Links
Plaats
Amsterdam/Utrecht
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
politieke partij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
30-09-2014

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)