Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.C. Oosterbroek

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.C. Oosterbroek "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
De Hoofdlijn
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming (klachtencommissie III)
Instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Regio III (Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Alkmaar)
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Jeugdriagg
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Jeugdriagg
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire inrichting Noord-Holland Noord, locatie Zuyderbos/Amerswiel
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
10-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
14-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
09-08-1995
Datum eind
13-09-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hoorn
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
08-08-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
08-08-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)