Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.M. van Wassenaer-Westgeest

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.M. van Wassenaer-Westgeest "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Amsterdam/Haarlem
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting vrienden van Muzenforum
Plaats
Bloemendaal
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
01-05-2005
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-1994
Datum eind
31-08-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
24-06-1992
Datum eind
30-04-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-1989
Datum eind
23-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)