Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.M. van Velsen

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.M. van Velsen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Zelfstandig adviseur omgevingsrecht
Instantie
Selma van Velsen
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Deskundige / Lid werkgroep (alleen projecten buiten het arrondissement NH)
Instantie
Commissie voor de milieueffectrapportage
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onafhankelijke adviescommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Bezwaarschriftencommissie
Instantie
Stadsdeel Amsterdam Zuid
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
adviesorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Naarden
Plaats
Naarden
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
adviesorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Sdu, Kluwer
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Eggens (UvA), Langhenkel, Sdu, Berghauser Pont Academy
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
diverse opleidingscentra
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Jurist
Instantie
Commissie voor de Milieueffectrapportage
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
onafhankelijke adviesinstantie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
29-09-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)