Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.K.A. Efstratiades

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.K.A. Efstratiades "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
Belastingdienst
Plaats
Utrecht
Datum ingang
08-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Overheidsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent module Conflictbeheersing en -beslechting van de Opleiding Master Belastingadviseur
Instantie
Stichting RB Opleidingen
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
11-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Instantie
SDU Fiscale en Financiële Uitgevers
Datum ingang
15-10-2000
Datum eind
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-03-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-05-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-05-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
31-07-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)