Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S. Sicking-Sluis

Rechtbank Noord-Holland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S. Sicking-Sluis "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds
Plaats
Haarlem
Datum ingang
24-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Museum
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent Kort geding / comparitie
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Co├Ârdinerend docent kort geding
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
Institute for Air and Space Law
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Leiden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
08-12-1997
Datum eind
09-08-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
09-08-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
31-12-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)