Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.P. Boon

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.P. Boon "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent
Instantie
IMC Weekendschool
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Aanvullend onderwijs voor jongeren uit sociaal economische achterstandswijken
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Van der Weide Advocaten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
01-02-2015

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)