Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Ph. Burgers

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Ph. Burgers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Tuchtraad
Instantie
NAPA
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Associatie Physician Assistants
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid/voorzitter
Instantie
Algemene Kerkenraad PKN Haarlem
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
kerkenraad
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Migrantenplatform
Datum ingang
01-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Het betrekken van migrantenkerken bij het justitiepastoraat
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
GGZ NHN, Kijk en Duin en West-Friesland
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter / Lid Beklagcommissie
Instantie
Brijder / Parnassia
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
28-02-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
31-12-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)