Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N. Cuvelier

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N. Cuvelier "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Beklagcommissie
Instantie
P.I. Zuyder Bos
Plaats
Hoorn
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Ondernemingsraad
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Plaats
Haarlem / Alkmaar
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Ondernemingsraad
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid voetbalvereniging
Instantie
RKVV Velsen
Plaats
Driehuis
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
02-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Voetbalvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Van der Meij Advocaten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-1988
Datum eind
01-09-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-08-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
09-03-2009
Datum eind
31-08-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)