Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M.A. van den Boogaard

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M.A. van den Boogaard "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Praktijk aan huis, omgaan met het verlies
Instantie
"Het Veerhuis"
Plaats
Bentveld
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
"Het Veerhuis"
Bezoldigd
Ja
Functie
vice voorzitter raad van toezicht
Instantie
Stichting de Waerden
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-07-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
30-06-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
26-10-1992
Datum eind
30-09-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
26-10-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
26-10-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hoorn
Datum ingang
26-10-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
25-10-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
07-10-1991
Datum eind
30-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)