Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C. Schenkeveld

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C. Schenkeveld "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Kinderopvang Alkmaar
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvang
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Goede Doelen Lions Club Alkmaar Victoria
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
04-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting van waaruit goede doelen van Lionsclub worden gesponsord
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vrienden van Westerhout
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
09-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting ter ondersteuning van activiteiten van bewoners van aantal bejaardenhuizen
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Lionsclub Alkmaar Victoria
Datum ingang
01-10-2004
Soort bedrijf/instantie
Lions Club
Bezoldigd
Nee
Functie
Directeur
Instantie
Mr. M.C. Schenkeveld B.V.
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
16-09-2003
Soort bedrijf/instantie
pensioen BV
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-01-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)