Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Wouters

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Wouters "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
02-05-2014
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
03-03-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging van Eigenaren
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
09-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Cleber N.V.
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-10-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
02-03-2015
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)