Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Mateman

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Mateman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de medezeggenschapsraad
Instantie
Brede School Kors Breijer
Plaats
Weesp
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Bureau Jeugdzorg Noord Holland
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-03-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-03-2003
Datum eind
14-03-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
16-10-2000
Datum eind
14-03-2004
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
14-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)