Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.J.L. Koster

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.J.L. Koster "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Justitiele Jeugdinrichting Zwaag
Plaats
Zwaag
Datum ingang
01-11-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Toezicht R.I.J. De Doggershoek
Plaats
Den Helder
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
05-08-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
01-05-2008
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
01-05-2008
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
11-09-2001
Datum eind
31-10-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
10-09-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
25-03-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
14-03-1986
Datum eind
31-01-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)