Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L. Boonstra

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L. Boonstra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Medezeggenschapsraad
Instantie
Panta Rhei
Plaats
Beverwijk
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool De Panta Rhei
Plaats
Beverwijk
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Oudercommissie
Instantie
Kinderdagverblijf De Waterval
Plaats
Beverwijk
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
17-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
12-12-2004
Datum eind
30-09-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
30-09-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)