Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. K.I. De Jong

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. K.I. De Jong "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Kinderrijk
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
23-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvang organisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Dnodoen
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
24-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Datum ingang
11-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Bibliotheek
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting de Koepel
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-10-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-10-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)