Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.L. Roubos

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.L. Roubos "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Patienenklachtencommissie
Instantie
MCA/Gemini groep, locatie Geminiziekenhuis
Plaats
Den Helder
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
PI Westlinge
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
21-05-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
20-05-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
20-05-2004
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
31-08-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)