Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.F. Miedema

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.F. Miedema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gespreksleider Spiegelbijeenkomsten
Instantie
Stichting Spiegelbijeenkomsten
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Non-profit organisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Algemeen bestuurslid
Instantie
Stichting Spiegelbijeenkomsten
Plaats
Hilversum
Datum ingang
18-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Non-profit organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-11-1997
Datum eind
31-03-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-1901
Datum eind
23-11-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
23-11-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)