Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.A.M. Tel

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.A.M. Tel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Haarlems Juridisch Gezelschap
Instantie
Haarlems Juridisch Gezelschap
Plaats
Haarlem
Datum ingang
21-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Collectant
Instantie
Fonds gehandicaptensport
Datum ingang
28-03-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
06-10-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
06-10-2001
Datum eind
05-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-11-2000
Datum eind
05-10-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
05-10-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)