Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.E.C. de Wit

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.E.C. de Wit "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
22-07-1988
Datum eind
30-06-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
15-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
15-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hoorn
Datum ingang
15-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
20-07-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
10-04-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
10-04-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
14-02-1986
Datum eind
21-07-1988
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
14-02-1986
Datum eind
21-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)