Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.P. Stolp

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.P. Stolp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Raad van Toezicht van de NVM
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
23-02-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
22-02-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)