Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.M. ten Bos

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.M. ten Bos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-12-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Belangenvereniging Tubergen
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging die o.a. belangen behartigt van bewoners van woningen die vallen binnen plan Tubergen in Haarlem
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Alkmaar
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)