Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.C. Smits

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.C. Smits "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
VvE Appartementengebouw Raakshof
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren Appartementengebouw Raakshof
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Rotary Club Haarlem-Spaarne
Plaats
Bloemendaal
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Serviceclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Rotaryclub Haarlem - Spaarne
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Rotaryclub Haarlem - Spaarne
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-04-2007
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
12-12-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
23-02-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
18-07-1995
Datum eind
31-12-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
17-07-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
17-07-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-12-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)