Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.E. van Oosten-van Smaalen

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.E. van Oosten-van Smaalen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Kamer voor het Notariaat Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Kamer voor het Notariaat Amsterdam
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
College van Beroep voor de Examens van Hogeschool InHolland
Plaats
Diemen
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Kamer van Toezicht
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
23-02-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
27-09-1994
Datum eind
22-02-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
26-09-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-08-1985
Datum eind
26-09-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
27-07-1988
Datum eind
26-09-1994
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
02-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
06-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)