Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.T.B. de Vries

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.T.B. de Vries "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
De Vishal
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Kunstenaarsvereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Steunstichting Sensoor
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Sociaal maatschappelijk
Bezoldigd
Nee
Functie
Griffier
Instantie
Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Arbitrage college
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
klachtencommissie Pension Spaarnezicht
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
11-12-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)