Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.A.F. Donders

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.A.F. Donders "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Stichtingsbestuur
Instantie
Stichting Vincentius van Paulo Haarlem
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Sitchting Coelombie
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Stichtingsbestuur
Instantie
Coelombie
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris college van regenten
Instantie
Jacobs Godshuis
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Stichting Ruyssenaers-Schenk
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-02-2010
Soort bedrijf/instantie
Ideële stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
28-09-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-1999
Datum eind
27-09-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)