Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg

Rechtbank Noord-Holland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie Politieklachten
Instantie
Politiekorps Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Politiekorps
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie Toezicht Arrestantenzorg
Instantie
Politiekorps Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Politiekorps
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf Frans Netscherlaan 4E
Instantie
Onderdeel van Partou
Plaats
Santpoort-Noord
Datum ingang
02-05-2013
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting Kinderopvang Nederland (SKON)
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid oudercommissie kinderdagverblijf 'De blauwe vleermuis'
Instantie
Stichting kinderopvang Nederland (SKON)
Plaats
Santpoort-Noord
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
'De blauwe vleermuis' is onderdeel van SKON
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-03-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)